Vilkår og Betingelser hos Appilo

Velkommen til Appilo! Vi vil at din opplevelse med vår CRM-software skal være transparent og rettferdig. Vennligst les nøye gjennom våre utvidede vilkår og betingelser:

  1.  

Abonnering og Betaling:

Alle abonnementer hos oss har en inkludert 30-dagers prøvetid. Ved å velge å fortsette, forplikter du din bedrift til å betale enten månedlig eller årlig (med rabatt). Ved for sen betaling vil vi sende purringer, og vi har rett til å stenge tilgangen til CRM Software ved manglende betaling, i tråd med norske lover for inkasso og fordringshåndtering.

Referanse: Inkassoloven §9

Angrerett

Vi følger norsk lov når det gjelder angrerett. Dersom du som bedrift ønsker å avslutte abonnementet innen angrefristen, vennligst kontakt oss for assistanse.

Referanse: Angrerettloven §19

Missbruk av software

Databeskyttelse

Tillatelse