Ditt personvern er viktig

Effektiv dato: 01-12-2023

 1. Introduksjon

Velkommen til Din Flyteportal.


Flyttealliansen (“oss”, “vi” eller “vår”) driver dinflytteportal.no (heretter referert til som “Tjenesten”).

Vår personvernpolicy styrer ditt besøk til dinflytteportal.no og forklarer hvordan vi samler inn, beskytter og deler informasjon som oppstår fra bruken av tjenesten vår.

Vi bruker dataene dine for å tilby og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten godtar du innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne policyen. Med mindre annet er definert i denne personvernpolicyen, har begrepene som brukes her samme betydning som i våre vilkår og betingelser.

Våre vilkår og betingelser (“Vilkår”) styrer all bruk av tjenesten vår og utgjør sammen med personvernpolicyen avtalen din med oss (“avtalen”).

 1. Definisjoner

TJENESTE betyr nettstedet dinflytteportal.no som drives av Flyttealliansen.


PERSONLIGE DATA betyr data om en levende person som kan identifiseres fra disse dataene (eller fra disse og andre opplysninger enten i vår besittelse eller sannsynlig å komme i vår besittelse).


BRUKSDATA er data som samles inn automatisk enten det genereres ved bruk av tjenesten eller fra tjenesteinfrastrukturen selv (for eksempel varigheten av et sidebesøk).


INFORMASJONSKAKE er små filer lagret på enheten din (datamaskin eller mobil enhet).


DATARETTEHAVER betyr en fysisk eller juridisk person som (enten alene eller sammen med andre) bestemmer formålene med og måten hvorpå personopplysninger behandles. For formålet med denne personvernpolicyen er vi en dataansvarlig for dataene dine.


DATAPROSESSORER (ELLER TJENESTELEVERANDØRER) betyr enhver fysisk eller juridisk person som behandler dataene på vegne av datavernansvarlig. Vi kan bruke tjenestene til ulike tjenesteleverandører for å behandle dataene dine mer effektivt.


DATAEIER er en levende person som er gjenstand for personopplysninger.


BRUKEREN er personen som bruker tjenesten vår. Brukeren tilsvarer datasubjektet, som er gjenstand for personopplysninger.

 1. Innhenting og bruk av informasjon

Vi samler inn ulike typer informasjon for ulike formål for å tilby og forbedre tjenesten vår til deg.

 1. Typer innsamlede data

Personlige data

Ved bruk av tjenesten vår kan vi be deg om å oppgi visse personlig identifiserbar informasjon som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg (“Personlig data”). Personlig identifiserbar informasjon kan inkludere, men er ikke begrenset til:

0.1. E-postadresse

0.2. Fornavn og etternavn

0.3. Telefonnummer

0.4. Adresse, land, stat, provins, postnummer, by

0.5. Informasjonskapsler og bruksdata

Vi kan bruke dine personlige data til å kontakte deg med nyhetsbrev, markedsføringsmateriell eller annen informasjon som kan være av interesse for deg. Du kan velge å melde deg av fra å motta noen eller alle disse kommunikasjonene fra oss ved å følge avmeldingslenken.

Bruksdata

Vi kan også samle inn informasjon som nettleseren din sender når du besøker tjenesten vår eller når du får tilgang til tjenesten via eller gjennom en enhet (“Bruksdata”).

Denne bruksdataen kan inkludere informasjon som din datamaskins internettprotokolladresse (f.eks. IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, sidene av tjenesten vår som du besøker, tidspunktet og datoen for besøket, tiden som er brukt på disse sidene, unike enhetsidentifikatorer og annen diagnostisk informasjon.

Når du får tilgang til tjenesten med en enhet, kan denne bruksdataen inkludere informasjon som enhetens type, din enhets unike ID, IP-adressen til enheten din, enhetens operativsystem, typen internettleser du bruker, unike enhetsidentifikatorer og annen diagnostisk informasjon.

Steddata

Vi kan bruke og lagre informasjon om plasseringen din hvis du gir oss tillatelse til det (“Steddata”). Vi bruker disse dataene for å gi funksjoner i tjenesten vår, for å forbedre og tilpasse tjenesten vår.

Du kan aktivere eller deaktivere stedstjenester når du bruker tjenesten vår når som helst via enhetsinnstillingene dine.

Sporingsinformasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten på tjenesten vår og lagrer visse opplysninger.

Informasjonskapsler er filer med en liten mengde data som kan inkludere en anonym unik identifikator. Informasjonskapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten din. Andre sporingsteknologier brukes også, for eksempel informasjonskapsler, koder og skript, for å samle inn og spore informasjon og for å forbedre og analysere tjenesten vår.

Du kan instruere nettleseren din om å avvise alle informasjonskapsler eller å indikere når en informasjonskapsel sendes. Imidlertid, hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du kanskje ikke bruke noen deler av tjenesten vår.

Eksempler på informasjonskapsler vi bruker:

0.1. Sesjonsinformasjonskapsler: Vi bruker sesjonsinformasjonskapsler for å drive tjenesten vår.

0.2. Preferanse-informasjons

kapsler: Vi bruker preferanse-informasjonskapsler for å huske dine preferanser og ulike innstillinger.

0.3. Sikkerhetsinformasjonskapsler: Vi bruker sikkerhetsinformasjonskapsler for sikkerhetsformål.

0.4. Annonseringsinformasjonskapsler: Annonseringsinformasjonskapsler brukes for å servere deg annonser som kan være relevante for deg og dine interesser.

Annen informasjon

Mens du bruker tjenesten vår, kan vi også samle inn følgende informasjon: kjønn, alder, fødselsdato, fødested, passdetaljer, statsborgerskap, registrering ved bosted og faktisk adresse, telefonnummer (arbeid, mobil), detaljer om dokumenter om utdanning, kvalifikasjoner, faglig opplæring, ansettelsesavtaler, NDA-avtaler, informasjon om bonuser og kompensasjon, informasjon om sivilstatus, familiemedlemmer, personnummer (eller annen skatteidentifikasjon), kontorsted og annen data.

 1. Bruk av data

Flyttealliansen bruker de innsamlede dataene til ulike formål:

0.1. Å tilby og vedlikeholde tjenesten vår;

0.2. Å varsle deg om endringer i tjenesten vår;

0.3. Å la deg delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår når du velger å gjøre det;

0.4. Å yte kundestøtte;

0.5. Å samle inn analyse eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten vår;

0.6. Å overvåke bruken av tjenesten vår;

0.7. Å oppdage, forhindre og håndtere tekniske problemer;

0.8. Å oppfylle ethvert annet formål som du gir det til;

0.9. Å oppfylle våre forpliktelser og håndheve våre rettigheter som oppstår fra kontrakter inngått mellom deg og oss, inkludert for fakturering og inndrivelse;

0.10. Å gi deg beskjed om kontoen din og/eller abonnementet, inkludert utløps- og fornyelsesvarsler, e-postinstruksjoner, osv.;

0.11. Å gi deg nyheter, spesialtilbud og generell informasjon om andre varer, tjenester og arrangementer som vi tilbyr, som er lignende de du allerede har kjøpt eller spurt om, med mindre du har valgt å ikke motta slik informasjon;

0.12. På alle andre måter vi kan beskrive når du gir informasjonen;

0.13. For ethvert annet formål med ditt samtykke.

 1. Oppbevaring av data

Vi vil oppbevare dine personlige data bare så lenge det er nødvendig for de formålene som er fastsatt i denne personvernpolicyen. Vi vil oppbevare og bruke dine personlige data i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å oppbevare dine data i samsvar med gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Vi vil også beholde bruksdata for interne analytiske formål. Bruksdata beholdes generelt for en kortere periode, med mindre disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller forbedre funksjonaliteten i tjenesten vår, eller vi er juridisk forpliktet til å oppbevare disse dataene i lengre perioder.

 1. Overføring av data

Informasjonen din, inkludert personopplysninger, kan bli overført til – og vedlikeholdt på – datamaskiner som befinner seg utenfor din stat, provins, land eller annen jurisdiksjon der personvernlovgivningen kan skille seg fra de i din jurisdiksjon.

Hvis du befinner deg utenfor Storbritannia og velger å gi informasjon til oss, vær oppmerksom på at vi overfører dataene, inkludert personopplysninger, til Storbritannia og behandler det der.

Ditt samtykke til denne personvernpolicyen etterfulgt av din innsending av slik informasjon representerer ditt samtykke til den overføringen.

Flyttealliansen vil ta alle rimelige skritt som er nødvendige for å sikre at dine data behandles sikkert og i samsvar med denne personvernpolicyen, og ingen overføring av dine personlige data vil finne sted til en organisasjon eller et land med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerheten til dine data og annen personlig informasjon.


 1. Deling av data
 2. Vi kan dele personlig informasjon som vi samler inn, eller du gir:

  0.1. Deling for lovlydighet

  Under visse omstendigheter kan vi være pålagt å utlevere dine personlige data hvis vi er pålagt å gjøre det ved lov eller som svar på gyldige henvendelser fra offentlige myndigheter.

  0.2. Forretningsmessig transaksjon

  Hvis vi eller våre datterselskaper er involvert i en fusjon, oppkjøp eller salg av eiendeler, kan dine personopplysninger bli overført.

  0.3. Andre tilfeller

  Vi kan også avsløre informasjonen din:

  0.3.1. Til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper;

  0.3.2. Til entreprenører, tjenesteleverandører og andre tredjeparter vi bruker for å støtte vår virksomhet;

  0.3.3. For å oppfylle det formålet du gir det til;

  0.3.4. Med ditt samtykke i andre tilfeller;

  0.3.5. Hvis vi tror at utlevering er nødvendig eller hensiktsmessig for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til selskapet, våre kunder eller andre.


  1. Datasikkerhet

  Sikkerheten til dataene dine er viktig for oss, men husk at ingen overføringsmetode over internett eller elektronisk lagringsmetode er 100% sikker. Mens vi streber etter å bruke kommersielt akseptable midler for å beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere fullstendig sikkerhet.


  1. Dine rettigheter i henhold til GDPR

  Hvis du er bosatt i Den europeiske union (EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), har du visse rettigheter i henhold til GDPR.

  Vi tar sikte på å ta rimelige skritt for å tillate deg å rette, endre, slette eller begrense bruken av dine personlige data.

  Hvis du ønsker å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg, og hvis du ønsker at de skal fjernes fra systemene våre, vennligst send en e-post til info@flyttealliansen.no.

  Under visse omstendigheter har du følgende personvernrettigheter:

  0.1. Rett til tilgang

  Du har rett til å få tilgang til, oppdatere eller be om å få slettet personlige dataene vi har om deg.

  0.2. Rettelse

  Du har rett til å få dine informasjoner rettet dersom de er unøyaktige eller ufullstendige.

  0.3. Innsigelse

  Du har rett til å motsette deg vår behandling av dine personlige data.

  0.4. Begrensning

  Du har rett til å begrense behandlingen av dine personlige data.

  0.5. Dataportabilitet

  Du har rett til å få dine personlige data i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

  0.6. Tilbaketrekking av samtykke

  Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst der vi stoler på samtykke for å behandle dine personlige data.

  Vi kan be deg om å bekrefte din identitet før vi svarer på slike henvendelser. Ta kontakt med oss på info@flyttealliansen.no for å utøve disse rettighetene.


  1. Dine rettigheter i henhold til California Privacy Protection Act (CalOPPA)

  Hvis du er en innbygger i California, har du rett til å få informasjon om hvilke data vi samler inn om deg, be om sletting av dataene dine, og nekte deling eller salg av dine personlige data.

  For å utøve dine rettigheter i henhold til CalOPPA, kan du sende en e-post til info@flyttealliansen.no.

  1. Dine rettigheter i henhold til California Consumer Privacy Act (CCPA)

  Hvis du er en innbygger i California, har du rett til å få vite hvilke data vi har samlet inn om deg, be om sletting av dine data og nekte salg av dine